Saturday, April 9, 2016

New citations to articles in Journal of Special Education and Rehabilitation's profile

Dear readers,
JSER's article by author Ranko Kovachevikj has been cited in Lithuanian journal Pedagogika.

[PDF] Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose

V Gudžinskienė, R Raudeliūnaitė, R Uscila - Pedagogika, 2016
Anotacija. Straipsnyje aptariamos vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos
centruose teorinės prielaidos ir atskleidžiamas dienos centrus lankančių 14–18 metų
amžiaus vaikų subjektyvus požiūris į teisių įgyvendinimą vaikų dienos centruose. Tyrimo ...

JSER editor-in-chief

No comments:

Post a Comment